Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga: „Biti volonter“

objavljeno u Volonteri

Dana 19. studenog 2015. godine, u Zagrebu, predstavnica UOSIKAŽU Ines Alimani, koordinatorica na projektima i koordinatorica volontera, sudjelovala je na radionici. Na samoj radionici bilo je riječi o volonterstvu općenito, volontiranju u području socijalnih usluga te se sudionike upoznalo sa Zakonom o volonterstvu. Glavni razlog sudjelovanja na radionici jest partnerstvo na projektu „Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“, čiji je nositelj udruga „MI“ iz Splita, a organizator edukacije je Volonterski centar Zagreb. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provode ga: Udruga „MI“ – Split kao nositelj i partneri Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije – UOSIKAŽU, Udruga za razvoj civilnog društva Smart, Udruga za prevenciju socijalno-patološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“, Volonterski centar Zagreb i Volonterski centar Osijek. 

Cilj projekta jest razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva u pružanju socijalnih usluga na području cijele Hrvatske u smislu organiziranog uključivanja volontera u rad organizacije.

Uz predstavnicu UOSIKAŽU, na radionici su sudjelovali predstavnici različitih organizacija civilnog društva, kao i sami volonteri, a svima nam je cilj bio isti – unaprjeđenje kapaciteta kroz sustavno angažiranje volontera.

Print Friendly, PDF & Email