Standardi kvalitete za volonterske programe

objavljeno u Volonteri

Na prezentaciji Standardi kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja održanoj 20. veljače u Karlovcu, Banjavčićeva 20, aktivno su sudjelovale i predstavnice UOSIKAŽU, predsjednica Gordana Jurčević i izvršna direktorica Marica Poljančić.

Za provedbu aktivnosti bili su zaduženi udruga SMART iz Rijeke i lokalni volonterski centar VolonterKA. Standardi kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja namijenjeni su svim organizatorima volontiranja koji žele razvijati volonterske programe temeljene na kvaliteti, koje mogu dokazati.

Glavni cilj Standarda kvalitete je osigurati kvalitetu volonterskog programa u cilju unaprjeđenja volontiranja. Radi se o alatu organizacijskog razvoja u području rada s volonterima, kojega je izradio Hrvatski centar za razvoj volonterstva – HCRV čiji je SMART jedan od osnivača. Standardi se temelje na samoprocjeni, vodeći se već definiranim standardima kvalitete i pripadajućim kriterijima. Svaki standard i kriterij procjenjuju se prema popisu predloženih dokaza.

Osim same prezentacije i rada u grupama ovo je bila prilika i za upoznavanje te razmjenu iskustava sa drugim organizacijama civilnog društva u području volonterstva. Jedan od strateških ciljeva UOSIKAŽU je i razvoj volonterstva na čijem ćemo ostvarivanju i dalje raditi u želji za rastućim brojem uključenih volontera, a bitni preduvjeti za to su edukacije i kvalitetne smjernice.

Print Friendly, PDF & Email