Svečano obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom

objavljeno u Novosti

Ujedinjeni narodi su 03. prosinac proglasili za Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a Komisija za ljudska prava je u rezoluciji od 05. ožujka 1993. godine pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.

Dana 03. prosinca 2019. godine u hotelu International u Zagrebu svečano je obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Pozdravne riječi okupljenim predstavnicima državnih institucija i udruga osoba s invaliditetom uputio je predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) dr. Zorislav Bobuš.

Na skupu su nazočili i predsjednik Vlade RH mr. sc. Andrej Plenković te ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković.

Dan je bio posebno posvećen pravu osoba s invaliditetom na digitalnu pristupačnost .

- Naša je zadaća da ti mrežni sadržaji budu dostupni svima bez obzira na to imaju li vizualne, motoričke, slušne ili kognitivne poteškoće. Na to nas obvezuje i direktiva Europske unije, poručio je premijer mr. sc. Andrej Plenković.

- To smatram  zajedničkim korakom prema izgradnji hrvatskog društva kao uključivog, inkluzivnog, humanog, solidarnog i socijalno osjetljivog društva, istaknula je ministrica izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković.

Skup je nastavljen Konferencijom na temu „Pristupačnost kao ljudsko pravo“ na kojoj je od strane Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva predstavljen Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, dok su digitalnu pristupačnost iz perspektive osoba s raznim vrstama invaliditeta predstavili Hrvatski savez slijepih, Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Savez udruga s intelektualnim teškoćama i Udruga za samozastupanje.

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) predstavila je Europski zakon o pristupačnosti i Opći komentar br. 2 Odbora za prava osoba s invaliditetom Članak 9: Pristupačnost, a Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet Zakon o korištenju psa pomagača, nakon čega je Konferencija završila raspravom i zaključcima.

UOSIKAŽU su na Konferenciji obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom predstavljale predsjednica Gordana Jurčević i dopredsjednica Martina Benić.

Print Friendly, PDF & Email