Tečaj grafičkog dizajna u sklopu EU projekta i Dani piva

objavljeno u Novosti

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije od 06. travnja 2013. godine postala je aktivni dionik projekta “Zadruga SDDH – SDDH Cooperative”, IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala čiji je nositelj Savez društava distrofičara Hrvatske, na kojem su partneri: Grad Karlovac, Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje i URIHO, a Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Društvo distrofičara Zagreb te Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom suradničke organizacije. Cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja skupina u nepovoljnom položaju, poboljšanje pristupa zapošljavanju i sudjelovanje na tržištu rada te poticanje partnerstva u području socijalnog uključivanja i zapošljavanja.
Jedna od aktivnosti spomenutog projekta je i nabavka dva sublimacijska paketa (preše s pripadajućim repromaterijalom), od kojih se jedan dodjeljuje Udruzi, a služit će za tisak na suvenirima i ukrasnih predmeta izrađenima u Udruzi. Kako bi i sami članovi imali znanja i vještine osmišljavanja dizajna za tisak dana 28. kolovoza 2013. godine započeo je tečaj za grafički dizajn u Karlovcu za četiri korisnika.
Obrazovni program grafički dizajner osposobljava kandidate za upotrebu računala i računalnih aplikacija za grafičko izražavanje. Počinje se usvajanjem osnovnih znanja rada i upotrebe računala, preko računalnih aplikacija za grafičko izražavanje i obradu fotografija, do završnog stupnja pripreme za tisak i izrade brojnih praktičnih vježbi. Uče se općenite i specijalne tehnike grafičkog izražavanje potrebne svim radnim profilima koji se dotiču grafike, bilo u obliku ilustracija, crteža, fotografije, teksta, likovne umjetnosti, grafičkog, tekstilnog ili drugog dizajna.
Na tragu pokretanja Zadruge u sklopu spomenutog projekta Udruga je u suradnji sa Savezom društava distrofičara Hrvatske, a zahvaljujući partneru na projektu Gradu Karlovcu te Turističkoj zajednici grada Karlovca besplatno osigurala štand sa promotivno edukativnim materijalima i radovima iz Kreativne radionice na manifestaciji „Dana piva Karlovac 2013.“ Stoga pozivamo sve građane da posjete štand Udruge i pridruže nam se na Danima piva.

Print Friendly, PDF & Email