ZAKLJUČCI 24. HRVATSKOG SIMPOZIJA OSOBA S INVALIDITETOM

objavljeno u Novosti

Sudionici 24. hrvatskog simpozija osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem o temi Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom – globalni ciljevi, zapošljavanje i osobe s invaliditetom održanog 21. i 22. listopada u Zagrebu usvojili su sljedeće zaključke:

 1. Uzimajući u obzir da Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom (KPOSI) u člancima 4.3. i 33.3. jasno utvrđuje obvezu država potpisnica da se u razvoju i primjeni zakona i politika u provedbi KPOSI i u drugim procesima donošenja odluka koje se odnose na osobe s invaliditetom, aktivno uključe i savjetuju osobe s invaliditetom, kao i djeca s teškoćama u razvoju, putem reprezentativnih udruga. Za poticanje primjene i praćenje provođenja KPOSI nužno je sustavno financirati osnovnu djelatnost reprezentativnih saveza i udruga.
 2. Naglašavajući potrebu uvođenja kompenzacijskog novca za uvećane troškove života djece s teškoćama u razvoju/ osoba s invaliditetom uzrokovan neprilagođenošću zajednice sudionici Simpozija zahtijevaju što hitnije donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku, s naglaskom da isti ne smije ovisiti o dohodovnom i imovinskom cenzusu.
 3. Cijeneći uključenost predstavnika osoba s invaliditetom u Radnu skupinu za donošenje Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te zajednički kontinuitet rada na njegovoj primjeni SOIH će zajedno sa savezima uključenim u 8. Centar znanja, ostalim svojim članicama i koalicijskim partnerima poticati njegovu primjenu kako bi se osobama s invaliditetom učinili dostupnim svi sadržaji tijela javnoga sektora. Na Međunarodni dan osoba s invaliditetom - 3. prosinca 2019. održat će Konferenciju o primjeni Zakona i u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Povjerenikom za informiranje predstaviti minimalne standarde digitalne pristupačnosti, sadržaj edukacija i alate za provjeru pristupačnosti.
 4. Izražavajući zadovoljstvo s postignućima vezanim uz primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Pokret osoba s invaliditetom podržava potrebu unapređenja sustava vještačenja stoga će SOIH u svibnju 2020. u suradnji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz podršku Europskog foruma osoba s invaliditetom održati Konferenciju te utvrditi zajedničke smjernice svih zemalja Europe vezane za vještačenje osoba s invaliditetom.
 5. Ističući činjenicu da se osobe s težim invaliditetom kontinuirano pritužuju pravobraniteljici za osobe s invaliditetom i savezima na potrebu uvođenja radnog asistenta SOIH će u ožujku 2020. u suradnji sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz podršku Europskog foruma osoba s invaliditetom, održati Konferenciju na kojoj će se prikazati iskustva drugih europskih zemalja vezana za vještačenje. Pilot istraživanje Zavoda i zaključci Konferencije poslužit će za definiranje uloge, opsega rada i načina uključivanja u radni proces radnog asistenta.
 6. Uvažavajući formiranje Jedinstvenog tijela vještačenja koje donosi vrlo opsežan dokument „Nalaz i mišljenje o razini i stupnju invaliditeta“ još uvijek nije u cijelosti utvrđeno tko je osoba s invaliditetom, a što je preduvjet za ostvarivanje prava iz različitih sustava.
 7. Uzimajući u obzir da je projektno financiranje usluge osobne asistencije pokazalo da usluga značajno doprinosi unapređenju kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji traži se žurno donošenje Zakona o osobnim pomagačima i podzakonskih akata kojima će se regulirati usluge osobnog asistenta, tumača hrvatskoga znakovnog jezika i stručnih komunikacijskih posrednika, intervenora i videćeg pratitelja za slijepe osobe.
 8. Uzimajući u obzir da je usluga osobne asistencije radno i komunikacijski zahtjevan odnos između korisnika usluge osobnog asistencije i osobnog asistenta i obitelji, naglašava se potreba provođenja edukacije prilikom uključivanja osobnih asistenata i inovacija znanja.
 9. Imajući na umu da su seksualna i reproduktivna prava osoba s invaliditetom još uvijek tabu tema, a uz to problem predstavlja i pristupačnost zdravstvenih usluga, kao i dijagnostičkih uređaja za pregled, zahtjeva se hitno provođenje edukacije zdravstvenih djelatnika o specifičnostima pojedine vrste invaliditeta. SOIH – Mreža žena s invaliditetom također zahtjeva da se izdvoje sredstva za edukacije žena s invaliditetom i njihovo osposobljavanje za edukatorice i trenerice.
 10. Priznajući posebnu važnost Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom 2017.-2020. za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i primjenu KPOSI naglašava se potreba ispunjavanja obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja nemaju izrađene lokalne strategije kroz programe u svrhu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom da su dužna izraditi iste. Zadužuje se SOIH da provede anketu u svim gradovima i općinama kako bi se dobile informacije jesu li izrađene županijske, gradske i općinske strategije te osnovana povjerenstva koja sudjeluju u izradi i prate provedbu istih.
 11. Ističući činjenicu da ne postoji sustavna podrška roditeljima s invaliditetom zahtijeva se unapređenje zakonodavnog okvira.
 12. Poštujući napore da se, za razliku od Milenijskih ciljeva do 2015. perspektiva osoba s invaliditetom uključi u Ciljeve održivog razvoja - Agenda 2030 SOIH će povodom 3. prosinca tiskati Drugo izvješće o ljudskim pravima Europskog foruma osoba s invaliditetom (EDF) i zajedno s ostalim dionicima djelovati na primjeni Agende 2030 čiji je moto „ne izostaviti nikoga”.
 13. Priznajući značaj donošenja Strategije Ujedinjenih naroda o uključivanju osoba s invaliditetom i cijeneći napor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje ju je prevelo, SOIH će udrugama dostaviti Strategiju koja je primjer dobre prakse jer obvezuje sva tijela UN-a, tijela na regionalnoj razini i urede izvjestitelja zemalja na zapošljavanje osoba s invaliditetom i poticati primjenu modela u RH.

 

Print Friendly, PDF & Email