Neovisno življenje uz osobnu asistenciju

Pokret neovisnog življenja u svijetu započeo je šezdesetih godina na Berkley sveučilištu. Danas  djeluje kroz European Network on Independent Living - ENIL (Europsku mrežu centara neovisnog življenja). Pokret neovisnog življenja utemeljen je na socijalnom pristupu osobama s invaliditetom i čini otklon od medicinskog pristupa primjenjujući u cijelosti i Međunarodnu klasifikaciju invaliditeta. Od prosinca 2006. godine dobiva, usvajanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, snažniju dimenziju modela invaliditeta kao ljudskog prava.

Hrvatska je slijedila pokret neovisnog življenja u svijetu i osobe s invaliditetom započele su osnivati udruge koje su također promijenile paradigmu invaliditeta od osobne na društvenu. U tim godinama stvoreni su osnovni preduvjeti za neovisno  življenje, kao što su donošenje propisa o sprječavanju stvaranja građevinskih barijera, rad na pitanjima mobilnosti, uvođenje ortopedskih pomagala i niza prava iz socijalne skrbi. Značajan korak učinjen je uključivanjem ročnika na civilnom služenju vojnog roka u pružanje potpore osobama s najtežim invaliditetom.

Tako je od 2003. do 2006. godine u Projekt neovisnog življenja bilo uključeno 158 ročnika. Tada su postavljeni temelji za uvođenje osobnih asistenata za osobe s invaliditetom, a UOSIKAŽU se u pilot projekt uključila od samih početaka.

Toni je član UOSIKAŽU, ima cerebralnu paralizu, u osobnu asistenciju je uključen od 2015. godine, a trenutno je prima kroz projekt Osobna asistencija = kvalitetniji život osoba s invaliditetom II sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Toni je jako društvena osoba te pomalo znatiželjan jer uvijek ima pitanja za svakoga. Komunikativan je i veseo mladić. Uz asistenticu Danijelu koja mu pomaže kod hranjenja i ostalih dnevnih potreba raduje se dolasku na Kreativne radionice. Pandemija je usporila njegova društvena zbivanja pa s asistenticom igra društvene igre, šeću, gledaju tv i diskutiraju o važnim temama.

Print Friendly, PDF & Email